Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

darksihaya
22:26
2082 e99e
Reposted fromanestetyk anestetyk viazapominanie zapominanie
darksihaya
22:26
9443 4b91
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viazapominanie zapominanie
darksihaya
22:26
darksihaya
22:25
6252 3f3c
Reposted fromtanieceleny tanieceleny viakitana kitana
22:25
7355 26d3
Reposted fromSaturnine Saturnine viakitana kitana
22:25
5415 959f

asherdashery:

doityourselfproject:

Apple pie with roses (x)

oH…

Reposted fromPoooly Poooly viakitana kitana
darksihaya
22:25
4902 f46e 500
Reposted fromfoods foods viakitana kitana
darksihaya
22:25
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromunr-eal unr-eal viakitana kitana
darksihaya
22:25
22:25
0699 e309 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viakitana kitana
darksihaya
22:24

francieumpocalypse:

mishacockins:

this gif is my fucking favorite thing in the world, the way Misha turns around expecting a normal sized human

image

Reposted fromsupernatural supernatural
darksihaya
22:24
darksihaya
22:24
8266 0eae
Reposted fromrol rol viaBritishGuys BritishGuys
22:24
8736 2bb2 500
darksihaya
22:23
Ale dla mnie nie ma ani poniedziałku, ani niedzieli: są tylko dni popychające się w bezładzie.
— Jean-Paul Sartre “Mdłości”
Reposted fromflesz flesz viakitana kitana
darksihaya
22:23
Chciałbym, żebyśmy byli motylami i żyli tylko trzy letnie dni. Trzy dni życia z Tobą dałoby mi więcej radości niż pięćdziesiąt lat bez Ciebie.
— John Keats
Reposted fromevanescence evanescence viakitana kitana
darksihaya
22:23
3335 4b13
darksihaya
22:23
darksihaya
22:23
darksihaya
22:23
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viajakubzulczyk jakubzulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl